Skip to the content

Tjänster

Women working on railroad

Mätteknik

Mätteknik är en kärnverksamhet i Terratec. Vi disponerar toppmodern utrustning och har medarbetare med lång erfarnhet.

Flygfotografering

Flygburen datainsamling

Terratec erbjuder flygfotografering, både traditionella flygfoton och snedbilder med digital kamera.

Fordonsburen laserskanning

Fordonsburen laserskanning är en väletablerad produktionsmetod i Terratecs verktygslåda, tillika ett effektivt sätt att samla in ett omfattande underlag.

Kartering och punktmoln - Ålesund

Kartläggningstjänster

Terratec erbjuder en rad olika produkter baserade på de data vi samlar in. Kartan är en avbildning, en presentation, av verkligheten.

3D-modeller

Terratec kan leverera 3D-stadsmodeller i LOD1, LOD 2, LOD3 eller LOD4 (BIM). Terrängmodeller (DTM/DEM) och ytmodeller (DOM/DSM). Vi erbjuder också ett brett spektrum av 3D-filformat för visning i ledande programvaror för visualisering.

Georadar

Se det osynliga! Är du intresserad av att veta vad som finns i marken under dig? - Terratec erbjuder mätningar med georadar for detektion och kartläggning av infrastruktur och lager under markytan. 

TerraPos

TerraPos är ett egenutvecklat programvara för beräkning av noggrann position och orientering för rörliga sensorer.