Skip to the content

Om Terratec

Sedan uppstarten 2004 har Terratec växt till att bli en av Nordens största kartfirmor. Terratec leverar alla typer av geodata, är experter på georeferering av avancerade sensorer och har fokus på kvalitet i samarbete med våra kunder.


Terratec genomför uppdrag på alla kontinenter, och samarbetar med offentliga och privata aktörer, samt utbildnings- och forskningsinstitut.
Vi utför all produktion, från datainsamling med våra flygplan, bilar och mätpersonal, till färdigställda CAD och BIM-modeller. På så sätt kan vi leverera skräddarsydda lösningar som anpassas kundens vidare användning. Ett bra beslutsunderlag är lönsamt och det är vad ett samarbete med Terratec skall leda till. Vi guidar Dig genom alla faser i projektet, från start till mål, så att Du uppfyller Dina mål.

Vår målsättning är att vara:

  • En lönsam och värdeskapande partner för våra kunder
  • Kunniga och lösningsorienterade
  • En totalleverantör av högteknologiska geodataprodukter; från planläggning, byggnation till verkställande

 

Vår vision

Terratecs vision är att kartera världen som den är och att göra den tillgänglig för alla, utan begränsning.

Vårt mål är att fortsätta förädlingsprocessen i framtiden. Numera kan vi samla in alla typer av geodata till nytta för alla typer av industrier, men även till privatpersoner. Vi önskar att fortsätta lära av våra kunder och leverera det de efterfrågar. Därför måste vi följa den teknologiska utvecklingen samtidigt som vi lär av våra kunder och delar vår kompetens och iver att lösa nya uppgifter. Detta skall känneteckna Terratec i dag och i framtiden.  

Vi tror att framtiden ställer högre krav på dokumentation i alla led inom vårt område, speciellt byggandeprocessen. Detta inkluderar BIM och As-Built-dokumentation. För oss innebär det att gå från enbart datainsamling mot att leverera färdiga plug-and-play-modeller (CAD) som kunden kan använda direkt i sitt arbete och därmed skapa nya värden och möjligheter.