Skip to the content

Bakgrund

Terratec startades 2004 som ett resultat av att kart- och flygfotoavdelningen separerades från Fjellanger Widerøe. Vid uppstarten var vi fem anställda med en passion för flygburen datainsamling och med en önskan om att hjälpa till i samhällsutvecklingen. Terratec har alltid fokuserat på långsiktiga kundrelationer. Detta har resulterat i en stadig tillväxt och möjligheten att vidareutveckla vår kompetens.

Från 2006 till 2010 utvidgades verksamheten genom att köpa och utveckla avancerade sensorer. Terratec var bland annat ett de första företagen i världen att investera i flygburen laserskanningsutrustning. Under 2009 började vi med laserskanning från bil (Mobile Mapping) och har fram till idag skapat oss en unik expertis inom området. Att kunna kombinera laserskanning från bil och tåg med traditionella mätmetoder har varit värdefullt för våra kunder och har givit dem besparingar både när det gäller ekonomi och resursanvändning. Metoderna för datainsamling har förfinats och inkluderar numera även markburen laserskanning, batymetri, georadar och hyperspektrala sensorer. Ständigt utvecklas nya produkter som 3D-modeller, punktmoln, analyser och GNSS/INS-positionering i linje med marknadens krav. I mars 2014 flyttade Terratecs huvudkontor från Lysaker till Vækerø.

Vid utgången av mars 2016 förvärvade Terratec den nordiska delen av Blom. Förvärvet innefattar Blom Geomatics AS i Norge, Blom Kartta Oy i Finland, samt verksamheten inom Blom Sweden AB i Sverige.

2018 hade Terratec 130 anställda i Norge med huvudkontor i Oslo och avdelningskontor i Bergen, Trondheim och Stavanger. Tillsammans med dotterföretagen i Sverige, Finland och Estland är vi 220 anställda i koncernen. Vår flygoperativa avdelning har sin bas på Rakkestad flygplats.