Skip to the content

Forskning och utveckling

Terratec är ett företag med hög fokus på innovation och utveckling och det har varit en viktig framgångsfaktor för företaget.
Mycket av företagets historia är baserad på nyfikenheten och eftersträvan till nya och bättre sätt att samla in och bearbeta geodata med ny teknologi åt våra kunder.
Vi har vår egen utvecklingsavdelning som ansvarar för att utveckla och testa ny teknik, ta fram nya anpassade lösningar samt att bedriva löpande utvecklingsprojekt i samarbete med övriga företag, kunder, högskolor och universitet.
Terratec har genomfört flera utvecklingsprojekt i samarbete med Innovation Norway, Forskningsrådet och andra stora organisationer.
Terratec har också ett nära samarbete med flera utbildningsinstitutioner i Norden.
Har du en idé om ett utvecklingsprojekt där Terratec kan vara en intressant partner, tveka inte att ta kontakt med oss.