Skip to the content

Kärnvärden

Terratecs kärnvärden sammanfattas med dessa ord: Trovärdighet - Kompetens – Omtänksamhet

Trovärdighet
Terratec skall bygga tillit genom höga etiska standarder, utmärkta leveranser och stor öppenhet. Terratec är en långsiktig industriell aktör som förlitar sig på goda relationer med kunder, leverantörer, myndigheter, anställda och ägare.

Kompetens
Terratec strävar efter att ha en hög kompetens på alla nivåer. Kompetensen inkluderar en god förståelse för kunden och marknadens behov, ekonomi, avtal och de möjligheter som ligger i att använda ny teknik. Detta innebär också att Terratec måste ställa stora krav på kvaliteten på företagets tekniska utrustning och lösningar, liksom till leveranserna från företagets anställda.

Omtänksamhet
Terratec ska måna om människor, agera stödjande och uppmuntra utveckling. Företaget ska ha en informell ton och det ska vara korta avstånd mellan olika nivåer i organisationen. Terratec strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som stimulerar professionell och personlig utveckling.