Skip to the content

Kvalitet och miljö

Vi vet hur viktigt kvaliteten på leveransen är för våra kunder. Som Terratec-kund skall du kunna lita på att vi levererar vad du behöver, precis när du behöver det. Du ska kunna lita på att Terratec följer lagar och regler samt är noggrann med hög säkerhet i det arbete vi gör. Du borde kunna lita på att de lösningar vi erbjuder har minsta möjliga negativa effekter på miljön.

I vår verksamhet är det kvalitetssystemet som fastställer ramen för hur vi ska arbeta och det hjälper oss att göra rätt val och göra nödvändiga kvalitetskontroller. Kvalitetssystemet i Terratec bygger på ISO9001: 2015 och integrerar också systematiskt hälso-, miljö- och säkerhetsarbete i verksamheten.

Som leverantör av innovativa tjänster på en marknad där kundernas krav och teknik ständigt utvecklas är det viktigt för oss att förstå kundens perspektiv när vi vidareutvecklar våra produktionsmetoder. Kvalitetssystemet är vårt verktyg för kontinuerlig förbättring så att du som kund kan vara säker på att vi erbjuder den bästa lösningen för dig.