Skip to the content

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter i Terratec AS

Den information du tillhandahåller Terratec AS när du fyller i formulär på denna webbplats, till exempel ditt namn och adress, krävs för att vi ska kunna hantera din begäran. Säkerhetsrutiner har fastställts för att skydda din personliga information från oavsiktlig åtkomst och användning. Vi arbetar för att du alltid skall känna dig säker när du ger oss personlig information. Nedan hittar du information om den personliga information som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter relaterade till hanteringen av informationen.

Terratec AS består av ett antal företag med Terratec AS (företagsnummer: 986 276 092) som moderbolag i koncernen. Den person som ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som vi behandlar är det enskilda företaget (juridisk person). Terratec AS har det yttersta ansvaret.
Du kanske har kommit till denna sida genom ett av Terratec AS dotterbolag som du även kan kontakta. Du kan också kontakta Terratec AS centralt i samband med behandlingen av personuppgifter. Kontaktinformationen för Terratec AS och alla koncernföretag är:

Terratec AS
Vækerøveien 3, NO-0281 Oslo, Norge
E-post: info@terratec.no
Telefon: +45 46 63 00
Organisationsnummer: 986 276 092

1. Varför samlar vi in personlig information och vilken typ av information samlar vi in
Vi samlar in och använder din personliga information för olika ändamål beroende av vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de ändamål som anges här:

1,1. Administration av information som du tillhandahåller på webbplatsen och besvara specifika förfrågningar där personlig information krävs för att hjälpa dig. Detta kan vanligtvis vara Namn, telefonnummer, e-postadress eller annan personlig information. Hanteringen av personuppgifter sker med utgångspunkten av inkommen förfrågan. Hanteringen av förfrågningsformulär för projekt, återkopplingar, korrigering av fel, marknadsföring och nyhetsbrev.

1,2. Informationen som samlas in i samband med kvalitetskontroller och förbättringar kan ligga till grund för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik. Denna information kan också behandlas för att ge riktad information och marknadsföring av erbjudanden.

1,3. Rekrytering till nya befattningar. CV, ansökan, certifikat och referenser. Behandlingen av personuppgifter baseras på det samtycke du har gett.

1,4. För information om hur vår webbplats används använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder i avsnittet nedan. Vi behandlar personlig information utifrån en intresseviktning. Vi gör detta för att anpassa webbplatsen till våra användare. Men vi skyddar din integritet genom att endast använda informationen för statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera sig själv som individ. Vi vidarebefordrar inte din personliga information till andra om det inte finns någon rättslig grund för sådan utlämning. Exempel på en sådan grund är vanligtvis ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi lämnar informationen.

Terratec AS använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt bearbeta personlig information för vår räkning. I sådana fall har vi ingått avtal för att skydda informationssäkerheten i alla led i behandlingen. All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom EU / EES-området.

2. Lagringstid
Vi lagrar din personliga information så länge det är nödvändigt för det syfte som den personliga informationen samlades in. Personlig information som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet och alla skyldigheter som följer avtalet uppfyllts.

3. Dina rättigheter när vi behandlar personlig information om dig
Du har rätt att kräva åtkomst, korrigering eller radering av den personliga information som vi behandlar om dig. Du har också rätt att kräva begränsad hantering, göra invändningar och göra anspråk på rätten till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post via ovanstående e-postadress eller med vanlig post. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

4. Klagomål
Om du tror att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med vad vi har beskrivit här, eller att vi på andra sätt bryter mot sekretesslagstiftningen, kan du kontakta Datatilsynet. Se information på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för behandling av personuppgifter antingen på vår webbplats eller per brev.

5. Förändringar
I händelse av förändringar av våra tjänster eller i personuppgiftsreglerna meddelar vi dig om detta om vi har din kontaktinformation. Uppdaterad information kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.