Skip to the content

3D-modeller

Terratec samlar in 3D-data, skapar 3D-modeller och levererar färdig 3D-produkt. Eftersom vi behärskar alla delar i processen har vi en unik möjlighet att tillgodose kundens behov.

Terratec erbjuder ett effektivt projektflöde både för framställning av BIM-modeller och för 3D-stadsmodeller. Alla Terratecs produkter är georefererade och tredimensionella och kan användas direkt i GIS-plattformar och andra visualiseringsverktyg. Vi modellerar data själva och kan därför anpassa slutprodukten efter kundens unika krav. 

Terratec utför modellering av ett flertal typer av objekt; från enskilda hus till hela städer, från vägar till kompletta vägsystem, från biomassan hos enskilda träd till volymen av stora skogsarealer. 3D-modeller från Terratec upprätthåller en bra kvalitet och vi erbjuder ett brett utbud av 3D-filformat.

Kontakta oss om du vill veta mer!

3D-byggnadsmodeller

Terratec erbjuder skalbara 3D-byggnadsmodeller som anpassas efter olika behov. Från laserdata och f ...

3D-meshmodeller

Terratec erbjuder framställning av 3D-stadsmodeller ur snedbildsbibliotek. Dessa 3D-modeller kallas ...

Byggnadsinformationsmodeller (BIM)

Byggnadsinformationsmodeller är ett värdefullt verktyg för projektering, utveckling, byggande och un ...

Projekteringsunderlag

Med detaljerade inmätningar som utgångspunkt skapar vi digitala projekteringsunderlag som kan använd ...

Terrängmodeller

Terratec erbjuder ett flertal produkter relaterade till höjddata, t ex terrängmodeller, höjdmodeller ...

Ytmodeller

Från laserdata är det möjligt att skapa en ytmodell (DSM – Digital Surface Model). Denna ytmodell de ...

Digital tvilling

Terratec Future Cities – Ett koncept för hållbar stadsplanering i 3DTerratec erbjuder Er att skapa 3 ...