Skip to the content

3D-byggnadsmodeller

Terratec erbjuder skalbara 3D-byggnadsmodeller som anpassas efter olika behov.

Från laserdata och fotogrammetrisk mätning framställs 3D-byggnadsmodeller i olika detaljeringsnivåer, exempelvis LOD1, LOD2, LOD3 och LOD4, med möjlighet att komplettera till en högre detaljnivå i efterhand.


För den lägsta detaljnivån går det att använda lågupplöst laserdata. Den högsta nivån ger en detaljerad 3D-modell exteriört och interiört med samtliga byggnadselement för koppling mot BIM-databas.
3D-byggnadsmodeller framställs som detaljkarterade trådmodeller och semi-automatiska polygonmodeller i olika detaljnivåer, med eller utan textur från till exempel snedbilder.

Byggnadsmodellerna kan levereras i olika filformat i hänsyn till flera unika standarder som exempelvis CityGML.

Vektorbaserade stadsmodeller har i allmänhet egenskaperna:
- Hög geometrisk kvalitet.
- Väldefinierad generaliseringsgrad.
- Lämplig för fotogrammetrisk àjourföring.
- Möjlighet att dela sammanslagna byggnader.

Byggnadsmodeller kan integreras med existerande databassystem och GIS-lösningar.

Varje byggnad kan levereras med information som byggnadsid, byggnadens absoluta/relativa höjd, byggnadskaraktär mm.

Terratec är Nordens främsta totalleverantör av geodata och utför årligen ett stort antal projekt med datafångst och framställning av 3D-stadsmodeller på uppdrag av myndigheter, kommuner och företag.