Skip to the content

3D-meshmodeller

Terratec erbjuder framställning av 3D-stadsmodeller ur snedbildsbibliotek. Dessa 3D-modeller kallas i dagligt tal för 3D-meshmodeller eller för fotorealistiska 3D-modeller. 3D-modellens geometrier framställs genom bildmatchning ur lod- och snedbilderna. Bildmatchningen resulterar i en heltäckande triangelmodell/triangulerad meshmodell.

Snedbilderna appliceras som texturer på triangelmodellen. 3D-modelleringen med efterföljande texturering resulterar i en fotorealistisk stadsmodell i 3D, innehållande mark, vatten, vegetation, byggnader, anläggningar och övriga detaljer. Modellen innehåller ingen extra information i form av markslag, objektslag eller attribut. I stället består modellen endast av geometri och fototextur.

Modellen upplevs som verklighetstrogen och detaljerad vid betraktning på avstånd från ovan – vid betraktning på nära avstånd, exempelvis i marknära gatumiljö, har den inte alltid tillräcklig upplösning för att upplevas som verklighetstrogen.

En 3D-meshmodell innehåller allt som en komplett stadsmiljö består av – byggnader, broar, anläggningar, bilar, vegetation, mark och vatten. Detta skiljer sig mot de vektorbaserade 3D-modellerna som i allmänhet fokuserar på byggnaderna. Vanliga leveransformat för 3D-meshmodeller är collada eller obj.

En 3D-meshmodell kan användas för planering, projektering, byggande, visualisering och kommunikation. 

För att se exempel på 3D-meshmodeller som Terratec producerat se nedan.

Falkenberg

Visa modellen i ett nytt fönster

Södermalm

Visa modellen i ett nytt fönster

Kungälv

Visa modellen i ett nytt fönster

Helsingborg

Visa modellen i ett nytt fönster

Karlstad

Visa modellen i ett nytt fönster

Sundbyberg

Visa modellen i ett nytt fönster