Skip to the content

3D-stadsmodeller

En 3D-modell kan användas vid för planering, projektering, byggande, visualisering och kommunikation. 

Terratec erbjuder 3D-stadsmodeller för olika ändamål och med olika detaljeringsgrad, med eller utan fotorealistisk textur. Från bilder och laserdata kan vi skapa 3D-mesh, polygonmodeller eller vektormodeller optimerade för digitala kartdatabaser. 

Baserad på lång erfarenhet kan vi rekommendera kunderna lämpliga produkter i förhållande till faktorer som ekonomi, hård- och mjukvara eller visualiseringsalternativ. Terratec samarbetar med mjukvaruleverantörer och arbetar för att kunden skall kunna integrera med existerande datasystem för att öka användbarheten. Modellerna kan levereras i olika standardformat, bl a Collada eller CityGML. 

Användningsområden för 3D-stadsmodeller:

 • Sol- och skugganalys, siktanalys, bullerutbredning, vind- och signalanalys 
 • Solcellsplanering, uppvärmningskostnader etc.
 • 3D-karttjänster (web, desktop och mobil)
 • Utbildning och kunskapsspridning
 • Modeller för TV, film och media
 • 3D-utskrift för presentation
 • Utökad (augmented) och virtuell verklighet (AR och VR) 
 • Planering, visualisering och kommunikation angående byggprojekt
 • Modellering av utrymmen under mark, tunnlar, kablar, ledningar och markegenskaper
 • Plattform för asset och asset management
 • Blåljus och krisberedskap; simulering, planering och visualisering

Intresserad? Kontakta oss om 3D-modeller!