Skip to the content

Byggnadsinformationsmodeller (BIM)

Byggnadsinformationsmodeller är ett värdefullt verktyg för projektering, utveckling, byggande och underhåll av alla typer av byggnader och infrastrukturanläggningar.

3D-laserskanning är en etablerad metod för att dokumentera byggnader och infrastruktur med hög noggrannhet och detaljeringsgrad. Terratec har stor erfarenhet av att använda olika typer av laserskanning för dokumentation av byggnader och infrastruktur. I många projekt används en kombination av utrustning, allt från små handhållna enheter (som kan användas i trånga, komplexa utrymmen) till avancerad utrustning (stationär eller mobil, för större utrymmen) både  inomhus och utomhus. Utifrån kundens krav på slutprodukten kan Terratec erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen.  

Laserskanning genererar ett punktmoln som är skalriktigt och levereras i det överenskomna koordinatsystemet, ofta med visningsverktyg med möjlighet att mäta avstånd och koordinater.

Punktmolnet kan också användas för att jämföra en byggnation med designmodellen eller att utföra analyser. Det finns många exempel där laserskanning har gett stora besparingar när en geometrisk konflikt upptäckts i god tid.

Vi levererar ofta en IFC-fil från modelleringen för användning i olika programvaror, exempelvis ArchiCAD, Solibri, Navisworks eller liknande.

Terratec utför modellering av ett flertal typer av objekt; från enskilda hus till hela städer, från vägar till kompletta vägsystem, från biomassan hos enskilda träd till volymen av stora skogsarealer.

Vänligen kontakta oss om du har frågor om BIM och 3D modellering.