Skip to the content

Projekteringsunderlag

Med detaljerade inmätningar som utgångspunkt skapar vi digitala projekteringsunderlag som kan användas av planerare, projektörer, arkitekter och ingenjörer. Vi levererar detaljerade terrängmodeller som dokumenterar detaljer på centimeternivå. Projekteringsunderlaget skapas från någon av de mättekniker vi förfogar över; GPS och totalstation, markbaserad skanning, bilburen skanning eller flygburen skanning.

I tillägg till detaljerade terrängmodeller kan vi också leverera vektordata utifrån kundens önskemål. Beroende på insamlingsmetoden kan vi kartera detaljer ned till centimeternivå. Objekt som stolpar, linjemarkeringar, skyltar och andra vanliga föremål längs vägen vektoriseras i ett projektunderlag som ska vara lätt att använda.  Vi lägger därför stor vikt på att göra det enkelt för kunden att arbeta med leveransdatat så att det kan läsas in i den CAD / GIS-programvaran som kunden använder.
Om kunden behöver stöd vid användning av punktmoln, hjälper vi oss också till med detta.