Skip to the content

Ytmodeller

Från laserdata är det möjligt att skapa en ytmodell (DSM – Digital Surface Model). Denna ytmodell definierar ytan som består de högsta lagret punkter. Modellen kommer därför att inkludera terräng, vegetation och andra byggnader och anläggningar.

Genom att inkludera alla uppstickande föremål kommer man att ha ett bra material vid till exempel beräkning av siktanalys, radiovågsutbredning och solvinkel med god noggrannhet.

Med ytmodeller från olika tidpunkter kan man göra en förändringsanalys, t ex för att upptäcka förändring av marknivå eller bebyggelse.