Skip to the content

Flygburen datainsamling

Flygburen datainsamling är en effektiv metod att samla in geografisk information över större områden. Terratec erbjuder allt från enklare utrustning på en mindre plattform till den mesta avancerade utrustningen på större plattform dedikerad för effektiv datainsamling över stora områden, allt beroende på kundernas krav och behov. Avancerad utrustning i form av digitala kameror och laserskannrar integreras med satellitpositionering och tröghetsnavigering, vilket ger ett utmärkt underlag för effektiv insamling av tredimensionell geografisk information.

Terratec är en ledande aktör inom detta område i Nordeuropa. Vi har en bred sensorportfölj och lång erfarenhet av genomförande av flygburna kartläggningsprojekt.

 

Flygburen laserskanning

Flygburen laserskanning används för storskalig topografisk kartläggning och är den mest effektiva me ...

Batymetri

Terratec har lång erfarenhet av batymetrisk laserskanning (grön laser) i hav och sötvatten, inklusiv ...

Flygfotografering

Terratec erbjuder traditionell flygfotografering med digitalkamera. Beroende på kundernas krav kan v ...

Snedbildsfoto

Terratec erbjuder flygfotografering med sin 5-kamerateknik BlomOBLIQUE™ vilken under fotografering t ...

Geoservern Mapspace

Terratecs robusta geoserver och webbapplikation går under namnet Mapspace. Geoservern är specialdesi ...

Programvaran Mapspace

Förutom att vara en geoserver är Mapspace även en webbaserad programvara. Via den webbaserade progra ...

Hyperspektralt flygfoto

En hyperspektral sensor registrerar en stor del av det elektromagnetiska spektrumet. Terratec kan dä ...