Skip to the content

Batymetri

Terratec har lång erfarenhet av batymetrisk laserskanning (grön laser) i hav och sötvatten, inklusive floder och älvar. Med hjälp av modern teknik laserskannas både mark och vatten i samma flygning. Detta är en metod som är väl lämpad för mätning av grunda vatten och omgivande mark.

Materialet kan användas till riskanalyser, t ex erosion, jordskred och översvämning, för planering av säkerhetsåtgärder samt andra vattenrelaterade samhällsbehov. Genom att samla in sammanhängande botteninformation längs kusten kommer data att bidra till en heltäckande terrängmodell som kombinerar traditionella topografiska data med ekolod-data (multibeam) som samlats in från båtar och fartyg.

Terratec utför även datainsamling med multibeam ekolod från båt, vilket gör att vi kan komplettera områden där den flygburna sensorn av naturliga skäl inte får returer. Data sammanställs och levereras vanligtvis till en kund som terrängmodell eller som höjdkurvor, eventuellt också med ortofoto som en tilläggsprodukt.