Skip to the content

Flygburen laserskanning

Flygburen laserskanning används för storskalig topografisk kartläggning och är den mest effektiva metoden för framställning av digitala terrängmodeller. Terratec har en mångårig erfarenhet av tekniken och är en marknadsledande aktör inom flygburen laserskanning i Norden. Vi kan konfigurera den mest effektiva utrustningen för kundens behov och har både helikoptrar och flygplan till förfogande.

Flygburen laserskanning tränger delvis igenom vegetation vilket gör att metoden är överlägsen andra metoder vid framställning av terrängmodeller. Laserskanningen resulterar i ett punktmoln vilket filtreras för att få fram olika typer av objekt t.ex. mark, vegetation, byggnader. Antalet punkter per m² varierar från 1 upp till 100 punkter per m², beroende på flyghöjd.

Metoden används vid topografisk kartläggning, vid projektering av ny infrastruktur som vägar, järnvägar och kraftledningar. Den kan också användas för att beräkna massor och relaterade kostnader. Digitala ytmodeller som inkluderar vegetation, byggnader och andra objekt kan beräknas och har stor nytta i exempelvis bullerberäkningar och siktanalys.

Laserskanningen kan kombineras med en flygfotografering och ger på så sätt ett komplett planerings och projekteringsunderlag.

Vänligen kontakta oss för mer information om flygburen laserskanning.