Skip to the content

Flygfotografering

Terratec erbjuder traditionell flygfotografering med digitalkamera. Beroende på kundernas krav kan vi erbjuda produkter baserade på en kombination av pankromatiska bilder (svartvitt), RGB-färgbilder och infraröda bilder. Typisk geometrisk upplösning varierar från 5-30 cm beroende på flyghöjd.


Kamerorna är monterade i gyrostabiliserad ram som ser till att objektivet alltid pekar i önskad riktning. All vår utrustning är utrustad med GNSS/IMU för direkt och noggrann georeferering. Efter fotograferingen utförs bildbehandling där produkten optimeras enligt kundens krav, med homogenitet både i ljus och skuggområden.

Typiska tillämpningar är:

  • Ortofoto från både RBG- och CIR-bilder
  • Fotogrammetrisk kartering
  • Skogsinventering
  • Vegetationskartering
  • Översvämningsanalys
  • Terrängmodeller och ytmodeller baserade på bildmatchning