Skip to the content

Geoservern BlomURBEX

BlomURBEX är en robust geoserver specialdesignad för snabb åtkomst till geodata. BlomURBEX används främst för att förenkla åtkomst och användning av sned- och lodbilderna BlomOBLIQUE. Men på Terratecs geoserver BlomURBEX kan även andra typer av geografiskt data laddas upp för att enkelt spridas eller integreras i webbaserade programvaror via API:er. 

Genom en samling av standard API:er kan användare skapa egna integreringar med webblösningar. Funktionaliteten inom BlomURBEX möjliggör för användaren att i data göra sökningar, zoomning, sömlös navigering, mätning och export.

De olika metoderna för åtkomst till BlomURBEX ger en stor flexibilitet hos tjänsten. Data och funktionalitet kan nås genom en mängd olika tekniker och applikationer. 

Den webbaserade programvaran BlomWEB bygger på BlomURBEX standard JavaScript API. Alla funktioner tillgängliga i API: et har utnyttjats i BlomWEB.

I BlomURBEX finns även funktionalitet kring WMS och WMTS. Allt rasterdata på BlomURBEX kan därför enkelt länkas in externa GIS/GIT med hjälp av WMS eller WMTS