Skip to the content

Hyperspektralt flygfoto

En hyperspektral sensor registrerar en stor del av det elektromagnetiska spektrumet. Terratec kan därmed kartlägga företeelser som inte är synliga med blotta ögat. Hyperspektrala bilder representerar flera hundra kanaler (våglängdsintervall) till skillnad från multispektrala bilder, som bara registrerar ett fåtal kanaler.

Terratecs hyperspektrala ortofoton täcker synligt ljus (400-700 nm), nära infrarött (700-1000 nm) och kortvågsinfrarött (1000-2500 nm) i nästan 500 kanaler. Med sådan radiometrisk precision kan man upptäcka även små skillnader i spektral signatur i terrängen, som sedan kan användas för olika klassificeringar.

Det finns näst intill oändligt med tillämpningar för hyperspektrala bilder. Det möjliggör ett unikt underlag för kartering och planering till stadsplanering, miljöforskning, skogsbruk, infrastrukturprojekt och mycket annat. Terratec levererar bilddata eller färdiga analyser och klassificeringar, allt enligt kundernas behov.

TerraTec utför hyperspektral avbildning på uppdrag av forskningsinstitutioner i Europa och privata företag med särskilda krav på kartläggning. Ta kontakt om detta är intressant för din verksamhet.