Skip to the content

Programvaran BlomWEB

På Terratecs geoserver BlomURBEX laddas snedbilderna BlomOBLIQUE upp och via den webbaserade programvaran BlomWEB (www.blomweb.com) kan man nå alla snedbilderna och enkelt titta, exportera, mäta och kontroller objekt och detaljer i ett område.

För extra snabb bildåtkomst har bilderna delats upp i mindre bitar så kallade ”tiles”. Vilket gör att normalt tunga flygbilder nu snabbt och enkelt kan nås via din webbrowser. I BlomWEB finns ett antal funktioner kopplade till snedbilderna BlomOBLIQUE. Som användare kan du välja vilket perspektiv du önskar titta på ett område mot nord, syd, öst och väst eller uppifrån. 

Varje snedbild är kombinerad med en markmodell vilket gör att du i BlomWEB kan mäta objekts längd, höjd, area eller bäring. I BlomWEB går det även exportera ut enskilda BlomOBLIQUE-bilder för att användas utanför programvaran exempelvis i presentationer och illustrationer.

BlomWEB kan även länkas in i andra GIS/GIT-programvaror genom anrop via koordinater och zoomnivå. På så vis kan man som användare lätt komma åt snedbilder över ett område oberoende av vilket system man arbetar i.

Funktioner i BlomWEB:

  • Välja perspektiv mot N, S, V, Ö och uppifrån
  • Sökfunktioner på adresser och koordinater
  • Mäta längd, höjd, area, bäring av objekt
  • Exportera bilder
  • Jämföra bilder från olika år
  • Överlagra vektorinformation (shp)
  • Länka in BlomWEB i andra GIS/GIT