Skip to the content

Snedbildsfoto

Terratec erbjuder flygfotografering med sin 5-kamerateknik BlomOBLIQUE™ vilken under fotografering tar vertikala bilder (ortofoto) samtidigt med snedbilder mot nord, syd, öst och väst. BlomOBLIQUE-bilderna används inom många kommuner framför allt inom bygglov samt hos plan-, trafik-, gatu- och parkförvaltningar. Snedbilder ger ett nytt perspektiv på stadsmiljö och infrastruktur. Det vinklade perspektivet mot alla fyra väderstreck ger bilderna väldigt mycket mer information än traditionella lodbilder.

Bilderna används exempelvis för att kunna titta på fasader och grönstrukturer, vid detaljplanering, för att bedöma förtätningsmöjligheter, vid adressättning
vid planering, för kontroller av bygglov, för illustrationer eller för presentationer.

Genom att använda BlomOBLIQUE-bilderna möjliggörs stora besparingar i både tid och kostnader eftersom man istället för att åka ut i fält kan inhämta information direkt från bilderna på kontoret.

Vanliga användningsområden är:

  • Bygglovshantering
  • Översiktsplanering
  • Detaljplanering
  • Fastighetsbildning
  • Fastighetsvärdering
  • Trafikplanering
  • Miljöförvaltning


För att förenkla åtkomst och användning av BlomOBLIQUE-bilder laddas dessa upp på geoservern BlomURBEX. Eftersom snedbilder har en annan geometrisk definition än traditionella ortofoton, pixlarna är ju inte kvadratiska i snedbilder, så kan snedbilderna enkelt länkas in i egna applikationer vi de öppna API:et.
Det går även att nå sned- och lodbilderna via den webbaserade programvaran BlomWEB (www.blomweb.com).