Skip to the content

Fordonsburen laserskanning

Vi är ett av få företag i Norden som erbjuder mobil laserskanning och fotografering från bil, båt och räls. Metoden lämpar säg väl för insamling av högupplöst mätdata utmed vägar, gator och järnväg, av kajer och bryggor samt mindre ytor med infrastruktur.

De system som för tillfället används för datainsamling är Optech LYNX SG1 och ViaTech (Z&F-profiler, ViaIRI och Viafoto).

Med hjälp av laserskannrar monterade på bilen kan vi samla in miljontals punkter per sekund medan vi kör upp till 80 km / h. Punkterna är georefererade med hjälp av GNSS och IMU samt kontrollpunkter på marken, och tillsammans bildar de ett mycket detaljerat punktmoln som blir grunden för att skapa 3D-vektorobjekt och vidare kan man ta fram triangelmodell (TIN).

Sensorerna är optimala för att samla stora mängder data på kort tid och särskilt i områden där det är svårt att komma till med traditionell mätning, t.ex. trafikerade vägar och flygplatser, tunnlar, järnvägar, stadscentrum osv. Med denna metod för datainsamling kan data samlas in utan att störa trafiken eller att körbana måste avspärras. Metoden möjliggör samtidig insamling av laserdata i 3D samt högupplösta stillbilder och video.

Resultatet av datainsamlingen kan nyttjas för framställning av projekteringsunderlag, inventering av företeelser, objekt och hinder i vägområdet – för översiktlig eller detaljerad planering vid ny- eller ombyggnad samt som underlag för planering av drift och underhållsrelaterade åtgärder.

Videon nedan visar en laserskanning av Bislett stadio vid renovering av löpbanan. Leveransen är en ytmodell som visar avvikelser i förhållande till en idealisk yta. 

 

Datainsamlingen kan vid behov kompletteras med georadar och sensor för högupplöst vägytemätning. Insamlade bilder och video kan nyttjas för inventering av skador och behov av underhållsåtgärder i vägområdet.

Bilburen laserskanning kan utföra på många sätt. Vi kör med våra bilar på vägar, i tunnlar, i gruvor och inne i byggnader. Vi placerade också bilen med laserskanningsutrusning på en järnvägsvagn. eller motordriven järnvägstralla. På detta sätt skannas järnväg och järnvägsstationer snabbt och med hög noggrannhet. Kunden erbjuds dokumentation av tekniska installationer, tunnlar och andra objekt längs järnvägen.

Bilarna kan placeras på båtar för laserskanning från vatten. Videon nedan visar hur Terratec laserskannar från sjösidan i Stockholms stad. Terratec har utfört mobil laserskanning i Stockholm, ett stort projekt på nästan 4000 km väg- och kustlinje.

 

Samtidigt med laserskanning dokumenteras miljön med bilder, vilket kan vara av stor nytta för dokumentation samt vid byggnadsmöten och inspektion. Bilderna samlas in i alla riktningar, vilka kombineras till panoramabilder. och vi kan erbjuda en separat WebViewer som möjliggör en visuell orientering i projektet.