Skip to the content

Georadar

Georadar är en teknik som mäter avstånd till objekt och lager under markytan. Terratec är experter på att positionera sensorer och kan därmed också georeferera och modellera objekten vi hittar under mark med georadarutrustning. Det betyder att rör och ledningar kan redovisas i tre dimensioner, för användning tillsammans med övriga 3D-data. Terratec utför mätning, tolkning och modellering av georadar och levererar i efterfrågat format.

Terratec samlar geodata för bygg-, el- och anläggningsindustrin. Vårt mål är att bygga förtroende och etablera goda, långsiktiga relationer med våra kunder.
Terratec erbjuder mätningar med georadar för detektion och kartläggning av infrastruktur och lager under mark.

  

Markpenetrerande georadar ger högupplösta radarbilder där infrastrukturen under mark, tex. ledningar och rör, tolkas fram och kan levereras i önskat koordinatsystem. Data kan lätt kopplas med andra kartdata i projektet och ge en fullständig beskrivning av situationen, både över och under marken.

Systemet med georadarn används framgångsrikt som karteringsmetod i rörläggningsprojekt utan att skapa trafikstörningar, avstängningar eller komplicerade skyddsåtgärder.

Om du behöver mätningar under mark kan Terratec erbjuda professionell rådgivning om möjligheterna och begränsningarna i samband med dina behov. För att säkerställa god genomföring av våra projekt med underjordisk kartläggning, utför vi alltid tolkningsarbetet i tät dialog med våra kunder.

Terratec har undersökt Högakustenbron med markpenetrerande georadar. Syftet var att kartlägga den befintliga asfaltsvolymen och dess volymfördelning på bron i samband med en bärighetsutredning. Volymfördelningen gjordes i volymenheter om 20x20 cm. Med hjälp av bilburen laserskanner kunde övrig vägdata mätas och åskådliggöras. Databehandling och tolkning av resultatet utfördes av Terratec. Resultat kunde i detta fall levereras inom två veckor efter datainsamling. Bilden visar ett flygfoto över bron där insamlade data visualiserar asfaltens tjocklek i graderad färg. Resultatet visar att bron har en asfaltstjocklek på mellan 4 cm och 8 cm. Noggrannheten, där man betraktat fältmätning med kärnprov i relation till georadarens precision, är +/- 5 mm.