Skip to the content

Kartering

Terratec erbjuder all typ av kartering. Kartering utförs huvudsakligen med hjälp av fotogrammetriska metoder och flygfoton kompletterat med laserdata. Terratec utför allt från planering och genomförande av datainsamling till färdiga georefererade produkter. Slutprodukten kan exempelvis vara en ny eller uppdaterad kartdatabas, en digital vektorkarta, en terrängmodell, höjdkurvor eller ett ortofoto.

En karta representerar den verkliga världen där terräng, infrastruktur och bebyggelse framställs utifrån givna krav och behov.  Kartdata används i en rad olika sammanhang och är grundläggande inom den offentliga förvaltningen. Planprocesser, egendomsförvaltning och utbyggnad kräver kvalitativt kartunderlag för att kunna utföras.

Statliga organisationer och landets kommuner använder dagligen olika kartprodukter. Konsulter som projekterar byggnation eller infrastruktur behöver bra kartdata som underlag för sitt arbete.

Terratec har lång erfarenhet av att utveckla produkter som utgår från kundens behov. Vi har också god kunskap om gällande standarder och krav och tar hänsyn till dessa i vår produktion.

Vektorkarta

Terratec har lång erfarenhet av att framställa vektordata med hänsyn till olika standarder, anpassat ...

Ortofoto

Ett ortofoto är en flygbild som har samma geometriska egenskaper som en karta, dvs. den har samma sk ...

Höjdmodeller och höjdkurvor

Terratec har mångårig erfarenhet av att producera höjdmodeller med hög kvalitet och leverera dessa i ...

Klassificerat punktmoln

Ett punktmoln från laserskanning är en allsidig produkt som kan klassificeras på många olika sätt. E ...

Batymetri

Terratec utför topografiska sjömätningar med olika typer av metoder, inklusive multibeam-ekolod och ...