Skip to the content

Batymetri

Terratec utför topografiska sjömätningar med olika typer av metoder, inklusive multibeam-ekolod och flygburen batymetri.

Bilden under visar kombinationen av flygburen batymetri och ekolodning. Den flygburna kartläggningen sker med en kombination av infraröd och grön laser, vilket ger en kontinuerlig kartläggning av terrängens topografi i övergångszonen, både på land och under vatten.

 

Mätdata från all insamling kombineras ihop för att skapa en kontinuerlig 3D-modell, vilken dessutom kan kompletteras med högupplösta bildprodukter för bättre tolkning.

Terratec utför många olika typer av uppdrag inom området:

  • Sjöbottenkarta i hamnar, farleder och kustnära områden
  • Mätning i älvar
  • Mätning i insjöar
  • Uppmätning av kraftverksdammar
  • Inspektion av installationer, fyllnadsmassor och vågbrytare

För positionering används GNSS i kombination med RTK eller CPOS. Vid mätning med GNSS registreras sensorns höjd automatiskt. Detta gör att mätningarna är oberoende av tidvatten eller vattenstånd i älvar, sjöar och hav.

 

Data fra Kvina elven samlet inn med Bathymetri og supplert med multistråle ekkolodd.

Data från Kvinaälven insamlat med batymetri kompletterat med multibeam-ekolod.

 

  DTM for Kvina elven, objekter og vegetasjon er fjernet.

Terrängmodell för Kvinaälven, växtlighet och objekt är borttagna.

 

För mer information om djupkartläggning och ekolodning i Terratec, klicka här.'