Skip to the content

Höjdmodeller och höjdkurvor

Terratec har mångårig erfarenhet av att producera höjdmodeller med hög kvalitet och leverera dessa i flera olika former, allt enligt kundernas önskemål.

I topografiska kartor presenteras ofta höjder som höjdkurvor, eller linjer som kopplar ihop punkter med samma höjdvärde. De ritas på en topografisk karta för att kunna bestämma höjden på en godtycklig punkt i kartan, för att se vilket håll det lutar åt eller hur brant det är.

Höjdkurvor är den mest populära metoden för att visualisera terräng, de är topografiskt estetiska och lätta kan kombinera med annan kartinformation. Terratec producerar höjdkurvor i olika filformat och höjdintervaller. Höjdkurvor är huvudsakligen baserade på laserdata (LiDAR), ibland i kombination med andra tillgängliga höjddata.