Skip to the content

Klassificerat punktmoln

Ett punktmoln från laserskanning är en allsidig produkt som kan klassificeras på många olika sätt. En vanligt förekommande produkt är ett markklassificerat punktmoln som kan användas för att skapa en terrängmodell av hög kvalitet. Utifrån kundens önskemål kan Terratec utföra en mer omfattande klassificering, till exempel av byggnader, broar, vegetation, kraftledningar, stolpar, stenblock eller vattenytor.

Punktmolnet kan användas till olika analyser, till exempel för inventering av risk för ras, jordskred eller fallande träd, massberäkning, inventering av skog eller inventering av infrastruktur. Ett klassificerat punktmoln kan också användas som underlag för 3D-modellering.

Själva klassificeringen genomförs först automatiskt i en specialprogramvara, men korrigeras därefter ofta manuellt för att säkerställa god kvalitet.