Skip to the content

Ortofoto

Ett ortofoto är en flygbild som har samma geometriska egenskaper som en karta, dvs. den har samma skala överallt och ligger korrekt placerad i vald kartprojektion. Därför kan det göras korrekta mätningar, visningar och analyser direkt i den detaljerade bilden.


Kvalitén på ortofotot är beroende av upplösningen i flygbilden, kvaliteten på övriga underlagsmaterial, och på arbetet som utförs vid själva produktionen. Som totalleverantör har Terratec en stor fördel i form av kontroll över alla delar i processen (flygfotografering, navigering och positionering, bildorientering, produktion av höjdmodeller, kartering och ortofotoframställning). Terratec har hög kompetens och lång erfarenhet inom alla berörda discipliner.

Ortofoto är en mycket användbar produkt. Den används ofta till kartläggning och planering av areal- och resursanvändning, underlag för projekteringsarbete och analyser samt för fotorealistiska presentationer till stöd för beslutsfattare och allmänhet. Med relativ enkel programvara kan användaren själv göra mätningar och analyser med ortofoto som bakgrund.