Skip to the content

Vektorkarta

Terratec har lång erfarenhet av att framställa vektordata med hänsyn till olika standarder, anpassat efter specifika krav och önskemål. Som leverantör bidrar Terratec aktivt till att bygga upp och underhålla geografiska databaser som är till nytta för många användargrupper i samhället.

Karteringen görs ofta fotogrammetriskt i digitala flygbilder. Som komplement används ofta laserdata. Terratec producerar bl a baskartor till kommuner och projekteringskartor till konsulter. Beroende på kundens behov kan Terratec bygga upp  digitala kartdatabaser som kan användas vid olika organisationers dagliga verksamhet. Kraftbolagen har till exempel nytta av vektoriserade högspänningsledningar för dokumentation av ledningsnätet och stationer, registrering av master, isolatorer etc., eller vid planering av underhåll och vegetationskontroll.