Skip to the content

Läcksökning via satellitbilder

Terratec tillsammans med det Israeliska konsultbolaget Utilis erbjuder nu avancerad läcksöking via satellitbilder för att identifiera vattenläckor i VA-nätet.

Runt om i världen går 46 miljarder liter behandlat vatten förlorat varje dag.
Läcksökningstekniken har inte förändrats mycket på 80 år. De fortsätter att vara kostsamma och relativt ineffektiva eftersom företag runt om i världen kämpar för att hitta läckor. Oftast utförs undersökningarna i blindo, utan förmågan att rikta eller prioritera vart man ska leta. Därför åtgärdas inte en läcka förrän den är synlig och är inrapporterad av kunderna.

Utilis-läcksökningsprodukt använder satellitbilder som täcker stora områden (var och en täcker cirka 3 500 kvadratkilometer, beroende på satellit). Specifikt använder de endast satelliter med L-band syntetisk apertur (SAR) sensorer ombord. Detta beror på SAR: s dag/natt, molnigt/klart, förmåga tillsammans med L-bandsignalens förmåga att tränga igenom de första meterna av jorden. Med hjälp av en patenterad algoritm kan Utilis filtrera dricksvattnets signatur och tillhandahålla dessa intressepunkter (POI) till kunden. Intressepunkterna visas i användarvänliga GIS-rapporter och som sedan kan skickas till VA-personalen som sedan kan bege sig till områdena för att söka och hitta den tidigare oupptäckta läckan.

Denna innovativa teknik har anpassats från sökandet efter vatten på andra planeter, vilket understryker dess höga tillförlitlighet och enastående förmåga här på jorden. Terratec / Utilis erbjuder ett nytt tillvägagångssätt som ger en icke-invasiv metod för problemet med urbana vattenläckage. Jämfört med andra läcksökningsmetoder kommer satellitbaserad läcksökning att identifiera fler läckor per dag.

 

Läs mer här->>