Skip to the content

Mätningsteknik

Alla typer av bygg-, infrastruktur- och transportprojekt är beroende av mätning för att kunna planeras och genomföras med kvalitet. Terratec är specialist inom detta område och har byggt upp en solid erfarenhet under mer än 15 år. Inom verksamheten har vi ca. 70 anställda som levererar projekt, främst i Norge men även i övriga nordiska länder.

Vårt mål är att bygga förtroende och etablera bra långsiktiga relationer med våra kunder. Vi har uppnått detta genom att leverera bra produkter och tjänster, med rätt kvalitet vid önskad tidpunkt. Vi har ett uttalat mål att hålla instrumentparken aktuell och kontinuerligt utveckla kompetens och produktionsmetoder i vårt team.

Vår uppmätningsavdelning erbjuder flera olika mätmetoder. traditionell mätning, 3D laserskanning och georadar. Därför kan vi leverera många olika produkter och tjänster, beroende på kundens önskemål.

 

Mättjänster

Terratec erbjuder ett flertal mättjänster beroende på kundens behov. Mätutrustningen vi använder kom ...

Terrester laserskanning

Terrester laserskanning är en effektiv metod för att dokumentera och digitalisera infrastruktur, båd ...

Projektstöd, rådgivning och kontrolltjänster

Är du osäker på om ditt underlagsmaterial är korrekt? Har entreprenören lagt rör och ledningar enlig ...

Uppdatering av geografiska databaser

Terratec har stor erfarenhet och kompetens att leverera strukturerat data och registreringar till ka ...