Skip to the content

Projektstöd, rådgivning och kontrolltjänster

Är du osäker på om ditt underlagsmaterial är korrekt? Har entreprenören lagt rör och ledningar enligt kontraktsbeskrivningen? Är vägbygget enligt gällande krav?

Om du behöver specialistkompetens inom geografisk kartläggning kan vi hjälpa dig med detta. Med vår unika expertis inom området och förståelse för kontrakt och standarder kan vi fungera som en länk mellan beställare och utförare.

Terratec kan vara en viktig aktör i hela projektet och leverera olika tjänster i projektets olika faser; planering, utförande och leverans.