Skip to the content

Terrester laserskanning

Dokumentation av existerande infrastruktur inför ombyggnation

Terrester laserskanning är en effektiv metod för att dokumentera och digitalisera infrastruktur, både inomhus och utomhus. Byggnader, industrilokaler, broar, tunnlar, bergrum, mm, skannas med hög noggrannhet och upplösning. Terratec erbjuder laserskanning från många olika plattformar och vi är experter på att hitta rätta lösningar för dina behov, ofta genom att kombinera olika mätmetoder:

  • terrester laserskanning ger hög noggrannhet och används ofta för skanning av enstaka byggnader, industrilokaler eller mindre infrastrukturobjekt
  • handburen laserskanning är en snabb och effektiv mätmetod och används ofta som komplement vid terrester skanning
  • fordonsburen laserskanning är en snabb och effektiv metod överallt där bil och båt kan ta sig fram, systemet kan även monteras på tåg
  • laserskanning från helikopter, effektivt för långsträckt infrastruktur som exempelvis kraftledning, järnväg och väg 
  • flygplansburen laserskanning täcker större områden


Terratec bearbetar laserdata för att generera den produkt eller den analys som efterfrågas av kunden; exempelvis terrängmodeller, BIM-modeller, 3D-modeller, ritningar och kartor. Vi har en hög kompetens inom företaget och långt utvecklade produktionsmetoder för att säkerställa en snabb och effektiv leverans.