Skip to the content

TerraPos

TerraPos är Terratecs egenutvecklade programvara för beräkning av position och orienteringsdata för mobila sensorer. Programvaran baseras på efterbearbetning av data från navigations- och tröghetssensorer (gyron och accelerometrar). TerraPos har funnits på den internationella marknaden sedan 2006, och används på alla jordens kontinenter. Våra kunder har förlitat sig på noggranna positioner från TerraPos för sina flyg, helikoptrar, skepp och bilar till användning inom hydrografisk kartläggning, flygfotografering, laserskanning, gravimetri, markpenetrerande radar, osv.

Vi har en stark kompetens inom positionering och kan också leverera rådgivningstjänster inom området.

Läs mer i faktabladet för TerraPos, klicka här.